Budynek mieszkalny – Reguły, gm. Michałowice

reg02 reg01